0 0
Tento online obchod používá cookies, k nekterým užitecným funkcím. Temi napríklad jsou informace o relaci nebo jazykové nastavení uloženy na vašem pocítaci. Bez použití cookies jsou možnosti internetového obchode omezené. OK

Tým společnosti BRINKO je každý den motivován k novému, vyhovět našim požadavkům na kvalitu a našim zákazníkům.

Nemůžeme dělat všechno sami, ale víme téměř vše, co řemeslník a montér potřebují denně v našich prodejních zařízeních v odborném obchodu. Pokládáme se za obchod s kompletním sortimentem, co se týče ručních nástrojů pro denní potřebu. Neustále hledáme zajímavé věci a především „Řešení problémů“, které našim zákazníkům ulehčuje denní práci. Instalační technika se v průběhu posledních let značně změnila. Před 20 lety se při montáži potrubí vše svařovalo nebo letovalo.

Vzhledem k novým předpisům DIN, novým materiálům trubek, novým hygienickým předpisům a nakonec novým právním předpisům se dnes převážná část potrubních vedení „lisuje“.

I k tomu má BRINKO ve svém programu rozsáhlý sortiment nástrojů.

Dobře a sympaticky vyhlížející, čistá a světlá prezentace nástrojů je pro nás důležitá. Proto dáváme k dispozici pro naše zákazníky podle frekvence jejich návštěv do jejich odebíracích míst naše typické prodejní plochy BRINKO. Pro naše zákazníky realizujeme optimální řešení buď ve formě otevřených prodejních regálů nebo ve formě vitrín s uzamykatelnými skly.

A protože nechceme nechat naše zařízení v cizích rukách, jsme s naším vlastním týmem servisu BRINKO vždy na místě u zákazníka, když se má montovat nová prodejní plocha, nebo také při stěhování do jiné budovy.

Tím podporujeme naše zákazníky a jako poskytovatel služeb ošetřujeme pro naše zákazníky naše skříně a stěny v obchodě.Prodejní plochy BRINKO