0 0
Tento online obchod používá cookies, k nekterým užitecným funkcím. Temi napríklad jsou informace o relaci nebo jazykové nastavení uloženy na vašem pocítaci. Bez použití cookies jsou možnosti internetového obchode omezené. OK

Impressum

Informace podle § 5 TMG:

BRINKO GmbH
Lange Straße 40
42857 Remscheid

Telefon: +49 (0) 21 91 - 49 43 - 0
Telefax: +49 (0) 21 91 - 49 43 - 34

Mail: info@brinko.de

Jednatel:
Jens-Ole Paas

Vyloučení odpovědnosti:

Ručení za obsahy

Obsahy našich webových stránek jsou vytvořeny s maximální péčí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahů však nemůžeme převzít odpovědnost. Jako poskytovatel služeb jsme podle § 7 odst.1 TMG odpovědni za vlastní obsahy na těchto stranách podle obecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 TMG však jako poskytovatel služeb nejsme povinni, zprostředkované nebo uložené cizí informace kontrolovat nebo podle okolností zkoumat, zda nevykazují známky protizákonné činnosti. Povinnost odstranit nebo zablokovat využití informací podle obecných zákonů tím však není dotčena. Příslušná odpovědnost je však možná teprve od času zjištění konkrétního porušení zákona. Při oznámení příslušného porušení zákona odstraníme tyto obsahy obratem.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky, na jejichž obsahy nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tyto cizí obsahy nést žádnou odpovědnost. Za obsahy odkazovaných stránek je vždy zodpovědný příslušný nabízející nebo provozovatel. Odkazované stránky byly v době přidání odkazu zkontrolovány, zda neobsahují možnou kolizi se zákonem. Obsahy v rozporu se zákonem nebyly v době přidání odkazu nalezeny. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních opěrných bodů o porušení zákona únosná. V případě oznámení porušení zákona obratem takové odkazy odstraníme.

Autorské právo

Obsahy a díla na těchto stránkách vytvořená provozovatelem stránek podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, zpracování, rozšiřování a každý druh využití mimo hranice autorského práva vyžadují písemný souhlas příslušného autora resp. tvůrce. Stahování a kopie těchto stran jsou povoleny jen pro soukromé, nekomerční využití. Pokud nejsou obsahy na těchto stránkách vytvořeny provozovatelem, dodržují se autorská práva třetích osob. Zejména jsou obsahy od třetích osob označeny jako takové. Pokud byste přesto chtěli upozornit na porušení autorského práva, prosíme o příslušné upozornění. Při oznámení porušení autorských práv takové obsahy obratem odstraníme.

Ochrana dat

Využití našich stran je zpravidla možné bez uvedení osobních dat. Pokud jsou na našich stránkách vyžadována osobní data (například jméno, adresa nebo E-mailové adresy), probíhá to, pokud možno, vždy na dobrovolné bázi. Tato data nejsou bez Vašeho výslovného souhlasu dále předávána třetím osobám.

Upozorňujeme na to, že přenos dat po internetu (např. při komunikaci E-mailem) může vykazovat bezpečnostní mezery. Dokonalá ochrana dat před přístupem třetích osob není možná.

Využití kontaktních dat zveřejněných v rámci povinnosti zveřejnit impressum třetími osobami k zaslání výslovně nevyžádané reklamy a informačních materiálů je s tímto v rozporu. Provozovatelé stran si vyhrazují právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací nebo spamových E-mailů.

Dohoda o využití obrazového materiálu:

Obrazový materiál, který Vám poskytuje firma BRINKO Werkzeuge Fellermann GmbH & Co KG jak na webových stránkách*, tak také v připraveném odkazu, Vám, jako našemu zákazníkovi, umožňuje přístup na vysoce kvalitní obrázky výrobků z našeho sortimentu, a také k odborným popisným textům.

Všechny obrázky podléhají autorskému právu firmy BRINKO a smí být použity výhradně pouze pro účely propagační, informační nebo publikační a smí být použity výhradně v souvislosti s našimi produkty.
Po ukončení smluvního vztahu s firmou BRINKO není jejich využití povoleno.

Změna obrázků, využití třetí osobou, respektive přenos třetím osobám je povolen pouze s naším výslovným písemným souhlasem.

Za každé zaviněné porušení autorských práv je splatná smluvní pokuta, jejíž stanovení je věcí spravedlivé úvahy firmy BRINKO, a které může být v případě sporu přezkoumáno příslušným soudem.

Využívání poskytnutého obrazového materiálu znamená Váš souhlas s těmito Podmínkami použití.