0 0
Ten sklep internetowy wykorzystuje cookies aby dać Ci najlepsze doświadczanie zakupów online. W ten sposób na przykład informacje o sesji lub ustawienia języka są przechowywane na komputerze. Bez cookies zakres funkcjonalności sklepu's jest ograniczona. OK Dalsze informacje

Metryczka


Dane zgodnie z § 5 TMG:

BRINKO GmbH
Lange Straße 40
42857 Remscheid

Telefon: +49 2191 4943-0
Telefax: +49 2191 4943-34

E-Mail: info@brinko.de

Dyrektor zarządzający:
Jens-Ole Paas

Wpis do rejestru:

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Wuppertalu
Numer rejestrowy: HRB 30449

NIP:

Numer identyfikacyjny podatku obrotowego zgodnie z § 27a Umsatzsteuergesetz (niemieckiej ustawy o podatku obrotowym):
DE327651177

Wykluczenie odpowiedzialności:

Odpowiedzialność za treść

Treści zawarte na naszych stronach zostały stworzone z najwyższą starannością. Pomimo tego nie możemy zagwarantować prawidłowości, kompletności i aktualności tych treści. Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni na mocy z § 7 ust. 1 TMG (niemieckiej ustawy o telemediach) za własne treści na tych stronach według ogólnych przepisów prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy jednak zobowiązani jako usługodawca do monitorowania przekazywanych lub zapisywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Obowiązek usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostaje nienaruszony. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, w którym dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, niezwłocznie usuniemy odpowiednie treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza strona internetowa zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Dlatego nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Za treści zawarte na stronach, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze dany dostawca lub operator tych stron. Strony, do których odsyłają linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnego naruszenia prawa w momencie udostępnienia hiperłącza. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie udostępnienia hiperłącza. Stała kontrola treści stron, do których odsyłają linki, nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych oznak naruszenia prawa. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, niezwłocznie usuniemy takie linki.

Prawo autorskie

Treści i dzieła na tych stronach, stworzone przez operatorów stron, podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek forma wykorzystania tych materiałów, wykraczająca poza zakres prawa autorskiego, wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści zawarte na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są oznakowane jako takie. Jeśli pomimo tego zwrócisz uwagę na naruszenie praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. Jeśli dowiemy się o naruszeniach prawa, niezwłocznie usuniemy takie treści.

Warunki korzystania z materiałów graficznych:

Materiał graficzny udostępniany przez firmę BRINKO GmbH, zarówno na stronach internetowych, jak i w udostępnionym linku, umożliwia naszym klientom dostęp do wysokiej jakości fotografii produktów z naszego asortymentu, a także do profesjonalnie dopasowanych tekstów opisów.

Wszystkie zdjęcia podlegają prawom autorskim BRINKO i mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach reklamowych, informacyjnych lub publikacyjnych i wyłącznie w związku z naszymi produktami. Wykorzystanie ich po zakończeniu stosunku umownego z firmą BRINKO jest niedozwolone.

Wszelka obróbka zdjęć, wykorzystywanie ich przez osoby trzecie lub przekazywanie osobom trzecim jest dozwolone wyłącznie za naszą wyraźną, pisemną zgodą.

Każde zawinione naruszenie praw autorskich pociąga za sobą obowiązek zapłaty kary umownej, jej wysokość jest szacowana przez BRINKO ex aequo et bono. W razie sporu kwota kary umownej podlega kontroli właściwego sądu.

Korzystając z udostępnionych materiałów graficznych, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze warunki korzystania.