0 0
Tento online obchod používá cookies, k nekterým užitecným funkcím. Temi napríklad jsou informace o relaci nebo jazykové nastavení uloženy na vašem pocítaci. Bez použití cookies jsou možnosti internetového obchode omezené. OK

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu

Obecné obchodní podmínky pro e-shop BRINKOOblast platnosti

Pro obchodní vztahy mezi BRINKO Werkzeuge Fellermann GmbH & Co. a objednavatelem na online-shopu v tuzemsku platí výhradně tyto obecné obchodní podmínky. Protichůdné nebo od těchto obchodních podmínek odlišné podmínky neuznáváme a výslovně s nimi tímto nesouhlasíme. Protichůdné obchodní podmínky objednavatele jsou platné pouze tehdy, pokud s nimi výslovně a písemně souhlasíme.


Nabídka

Zobrazení produktů na online-shopu BRINKO není právně závazná nabídka, ale jde o nezávazný online-katalog jen pro podnikatele a pro podnikatelskou potřebu. Udávané ceny jsou v Eurech bez DPH a – pod určitou mezní hodnotu objednávky – bez nákladů na expedici a platí v okamžiku objednávky. Kromě toho jsou vždy vyhrazeny změny cen.


Uzavření smlouvy

Po zadání Vašich osobních dat a kliknutí na tlačítko „Uzavřít objednávku“ v následujícím kroku procesu objednávání závazně objednáváte zboží obsažené v košíku. Přijetí objednávky potvrzujeme bezprostředně po odeslání objednávky.
Váš (Vámi uvedený nebo námi určený) velkoobchod od nás obdrží obratem informaci o Vaší objednávce. Potom, co nám velkoobchod potvrdí, že můžeme objednané zboží expedovat, následuje dodávka zboží od nás k Vám. Dodávka je až k Vám pojištěna. Jsme oprávněni k částečným dodávkám. To pro Vás neznamená dodatečné náklady.

Vyúčtování objednávky provede Váš velkoobchod, který Vám zašle také fakturu. Vaše platba bude směřovat Vašemu velkoobchodu.

Kupní smlouva vznikne s potvrzením objednávky Vašeho velkoobchodu pro Vás nebo s naší dodávkou zboží pro Vás. Pokud byste po uplynutí přiměřené lhůty (max. 30 dní po přijetí Vaší objednávky) nedostali potvrzení objednávky od Vašeho velkoobchodu nebo byste od nás nedostali žádnou dodávku (ani žádnou částečnou dodávku), nejste již Vaší objednávkou vázáni.


Výhrada vlastnictví

Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení v našem vlastnictví, resp. ve vlastnictví Vašeho velkoobchodu.


Záruka, závady, ručení

Záruční lhůta na zboží odeslané od nás podnikatelským kupcům (obchodníci, podnikatelé, právnické osoby nebo veřejnoprávní organizace) je jeden rok po dodání objednateli. Přijaté zboží neprodleně zkontrolovat.

Pokud by námi dodané zboží vykazovalo zřejmé vady, jako jsou vady materiálu nebo výrobní vady, je třeba tyto vady neprodleně po obdržení zboží písemně reklamovat. Pokud není možná oprava, zboží obvykle vyměníme. Upozorňujeme na to, že určité odborné znalosti a opatrnost jsou při používání zboží nezbytné. Neposkytujeme záruku na škody, které zjevně vznikly v důsledku neodborného použití.

Naše smluvní a mimosmluvní odpovědnost je omezena na úmysl a hrubou nedbalost, pokud to zákon dovoluje.

Promlčecí lhůta na takové nároky je jeden rok po obdržení zboží.

Ochrana dat

S osobními údaji, které od Vás získáme, zacházíme důvěrně a v souladu s předpisy o ochraně dat. Viz samostatný dokument „Ochrana dat“.


Ostatní

Pokud je objednavatel obchodník, podnikatel, právnická osoba nebo veřejnoprávní organizace, je sídlo soudu v Remscheidu. Platí německé právo, které vylučuje obchodní právo UN.

Pokud není něco uvedeno v těchto všeobecných obchodních podmínkách e-shopu BRINKO, odkazujeme na naše prodejní, dodací a platební podmínky (kde je pod pojmem „Zákazník“ zde míněn objednavatel).

Pokud je nějaké ustanovení těchto klauzulí všeobecných obchodních podmínek úplně nebo částečně neúčinné nebo je jeho právní platnost omezená, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.


BRINKO Werkzeuge Fellermann GmbH & Co. KG
Freiheitstr. 15-23
42853 Remscheid
Tel. 02191-4943-0
Fax 02191-4943-34
Email: webshop@brinko.de